ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេស ជាមួយនឹងក្រុមការងារជំនាញការគម្រោង S4C

រសៀលថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៨រោច ខែជេស្ឋ ឆ្នាំឆ្លូវ ត្រីស័ក ព.ស.២៥៦៥ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២១ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំបច្ចេកទេស ជាមួយនឹងក្រុមការងារជំនាញការគម្រោង S4C ស្តីពីការងារសាងសង់ និងកែសម្រួលប្រព័ន្ធលូបង្ហូរទឹកចេញពី TVET Park។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE