ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti និងជាប្រធានគម្រោងជំនាញសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែង(S4C) និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធពីចម្ងាយ

NTTI 2-3-2021 ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti និងជាប្រធានគម្រោងជំនាញសម្រាប់ការប្រកួតប្រជែង(S4C) និងសហការី បានអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចប្រជុំតាមប្រព័ន្ធពីចម្ងាយ ឬអនឡាញ Kick off meeting for review mission របស់គម្រោងS4C ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋមន្រ្តី ប្រតិភូអមនាយករដ្ឋមន្ត្រី និងជារដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការMLVT និងជានាយកគម្រោងS4C ។ កិច្ចប្រជុំក៏មានការចូលរួមពី Mrs. Yumiko Yamakawa ប្រធានក្រុមការងារបេសកកម្ម ADB Manila Philippines និងសហការី លោក ម៉ារ សុភា សហប្រធានក្រុមការងារបេសកកម្ម ADB CARM និងសហការី លោកស្រី Anne Chapalain នាយករងទីភ្នាក់ងារបារំាងសម្រាប់ការអភិវឌ្ឍន៍ ប្រចំាប្រទេសកម្ពុជា(AFD) ឯកឧត្តមរដ្ឋលេខាធិការ អគ្គនាយកTVET ឯកឧត្តម លោកជំទាវ លោក លោកស្រី តំណាងក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ ក្រសួងអប់រំ យុវជន និងកីឡា នាយកវិទ្យាស្ថាន អគ្គនាយករង ប្រធាននាយកដ្ឋាន មន្រ្តីអនុវត្តគម្រោង ជំនាញការជាតិ និងអន្តរជាតិ ព្រមទាំងមន្រ្តីពាក់ព័ន្ធ គម្រោងS4C ដែលនឹងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃអង្គារ ៤រោច ខែផល្គុន ឆ្នាំជូត ទោស័ក ព.ស.២៥៦៤ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២១៕

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE