កិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ស្តីពីការពន្យាកាលបរិច្ឆេទដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតបច្ចេកទេសកម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស

NTTi 23-2-2021 វេលាម៉ោង ៩ ព្រឹក កិច្ចប្រជុំបន្ទាន់ស្តីពីការពន្យាកាលបរិច្ឆេទដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សានិស្សិតបច្ចេកទេសកម្រិតសញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេស(បរិញ្ញាបត្ររង) និងការផ្អាកដំណើរការបណ្តុះបណ្តាលគ្រប់កម្រិតសិក្សា និងគ្រប់វេន រយៈពេល២សប្តាហ៍ ដោយគោរពតាមសេចក្តីជូនដំណឹង របស់MLVT ដើម្បីចូលរួមបង្ការ និងការពារពីការរីករាលដាលនៃជំងឺកូវីដ-១៩ នៅក្នុងសហគមន៍ ដែលដឹកនាំអង្គប្រជុំដោយឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី  នាយកNTTi និងមានការចូលរួមពីនាយករង នាយិការង និងប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់ជំនាញ (លោក ម៉ុម សូម៉ាច លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ លោក មាស សារិទ្ធ លោក ទុន សោភ័ន លោក ប្រាក់ សំអុល លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់ លោក សេក ច័ន្ទជាលី និងកញ្ញា គ្រន គឹមលាង)៕

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name: Mr. Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

Deputy Director of Planning Research and Innovation
Name: Mr. Tun Sorphorn
Mobile: 017 566 977
Email:
sorphorntun@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE