អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។ 

ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល "ការថែទាំ ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី កម្រិត ២" ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមគណៈអធិបតី

ពិធីបើកវគ្គបណ្តុះបណ្តាល "ការថែទាំ ប្រព័ន្ធអគ្គិសនី កម្រិត ២" ពីថ្ងៃទី៩ ដល់ថ្ងៃទី១៣ ខែមករា ឆ្នាំ២០២៣ ក្រោមគណៈអធិបតី លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់ នាយករងសិក្សា តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស លោក ប៊ុន ហៀងតំណាងក្រសួងសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ លោកស្រី ណាកាណុ អាគូរិ ជាទីប្រឹក្សាគម្រោង Jica សាស្ត្រាចារ្យបង្គោល លោក ម៉ាក់ ស៊ុកុ តុស៊ិយ៉ាក់ (Mr. UCHIYAMA Hiromasa)និងសាស្រ្តាចារ្យ មកពី NTTI, NPIC, PPI នៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស។

Director of NTTI
Name : HE. Yok Sothy
Mobile : 012 667 753
Email :
sothy.yok@ntti.edu.kh

Deputy Director of Administration and Finance
Name : Mr. Mom Somach
Mobile : 012 772 828
Email :
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Education
Name : Mr. Meas Sarith
Mobile : 012 567 651
Email :
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name : Mr. Ek Phannarann
Mobile : 012 957 684
Email :
ek.phannarann@ntti.edu.kh

Deputy Director
Name : Ms. Peng Lakhena
Mobile : 077 675​​ 727
Email :
peng.lakhena@yahoo.com

FIND US ON FACEBOOK