សូមអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហេង សួរ

Image

គណៈគ្រប់គ្រង និងមន្រ្តីរាជការទាំងអស់នៃវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស សូមអបអរសាទរជូនចំពោះ ឯកឧត្តម ហេង សួរ ក្នុងឱកាសដ៏វិសេសដែល ឯកឧត្តម ចូលកាន់តំណែងជា រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ។ សូមគោរពជូនពរ ឯកឧត្តមទទួលបាននូវ សុខភាពល្អ ប្រាជ្ញាឈ្លាសវៃ អាយុយឺនយូរ និងជោគជ័យគ្រប់កិច្ចការ ដើម្បីដឹកនាំ និងអភិវឌ្ឍក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ឲ្យកាន់តែរីកចម្រើន និងវឌ្ឍនភាពបន្ថែមទៀត។

post date: 2023-09-16