ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខសិក្ខាកាមC1 ជំនាញរចនាក្រាហ្វិចដោយកុំព្យូទ័រ កំពុងអនុវត្តផ្ទាល់។

Image
Image
Image
Image
Image
Image

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTi បានចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខសិក្ខាកាមC1

ជំនាញរចនាក្រាហ្វិចដោយកុំព្យូទ័រ កំពុងអនុវត្តផ្ទាល់។

នៅព្រឹកថ្ងៃទី៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ បានចុះពិនិត្យស្នាដៃសិក្ខាកាមC1 លើកបច្ចេកទេស ទេពកោសល្យ និងជួបសំណេះសំណាល រួមទាំងលើកទឹកចិត្ត ក្នុងការអនុវត្តន៍ផ្ទាល់ លើជំនាញឯកទេស និងបានបង្ហាញស្នាដៃផលិត បដា សម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងពិធីសូត្រមន្តក្នុងឱកាសអបអរសាទរ បុណ្យចូលឆ្នាំថ្មី ប្រពៃណីជាតិខ្មែរ នៅវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស នាថ្ងៃទី១០ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២៤ (សូមអញ្ជើញមន្រ្តីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ និស្សិត និងសិក្ខាកាមC1 ទាំងអស់ចូលរួមពិធីសូត្រមន្តទាំងអស់គ្នា ដើម្បីទទួលយកចំណែកបុណ្យ...)៕

post date: 2024-04-10