បរិញ្ញាបត្រ ស្ថាបត្យកម្ម

បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាស្ថាបត្យកម្ម ( រយៈពេល ៤.៥ឆ្នាំ សិក្សាពេញម៉ោង ចំនួន ១៧៧ ក្រេឌីត)

គ្រប់យ៉ាងដែលសាងឡើង រាប់តាំងពីផ្ទះ អគារ ពហុកីឡាដ្ឋាន រហូតដល់ផ្លូវថ្នល់ ត្រូវតែកើតឡើងពីការគូសប្លង់ អ្នកបង្កើតប្លង់សម្រាប់វិស្វករសង់ផ្ទះ និងអគារ គឺជាអ្នកស្ថាបត្យករ។ ក្នុងការក្លាយជាអ្នកស្ថាបត្យករ អាចផ្តល់អោយអ្នកនូវជំនាញ ចាំបាច់សម្រាប់បង្កើត និងកំណត់បញ្ញត្តិរបស់អាគារ ផ្ទះ និងសំណង់ផ្សេងៗទៀត។ បើសិនជាអ្នកចង់មានអាជីពដែលមានតម្រូវការខ្ពស់ និងមានប្រាក់បៀវត្សច្រើន សូមពិចារណាមកលើ ជំនាញបរិញ្ញាបត្រស្ថាបត្យកម្មនេះ។ កម្មវិធីបរិញ្ញាបត្រស្ថាបត្យកម្ម បណ្តុះបណ្តាលនិស្សិតខាងវិស័យស្ថាបត្យកម្ម នៃការរចនាផ្ទះ និងអគារផ្សេងៗ។ និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សាជំនាញនេះ នឹងមាន សមត្ថភាពប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងឧបករណ៍សម្រាប់រចនា និងគូសប្លង់ដែល ប្រើប្រាស់ដោយអ្នកស្ថាបត្យករ ជឿនលឿនដើម្បីគូសប្លង់ និងរចនាអាគារនានា។ វគ្គសិក្សានឹងបណ្តុះបណ្តាល និស្សិតអោយក្លាយ ជាអ្នកប្រកបរបរខាងការគូសប្លង់នេះ ដោយខ្លួនឯងផងដែរ។ កម្មវិធីបណ្តុះបណ្តាល ផ្តោតលើការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ទំនើបសម្រាប់គូសប្លង់ដូចជា កុំព្យូទ័រ និងបច្ចេកវិទ្យាទំនើបៗផ្សេងៗ ដើម្បីបំពេញការងារគូសប្លង់នេះ។

និស្សិតដែលបញ្ចប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រស្ថាបត្យកម្ម នឹងមានសមត្ថភាព ធ្វើការជាមួយនឹងជាងសំណង់ និងវិស្វករសំណង់ ដើម្បីរចនា និងសាងសង់អគារ និងសំណង់ផ្សេងៗជាច្រើនទៀត។ ពិភពស្ថាបត្យកម្ម តម្រូវអោយមានសមត្ថភាពខ្ពស់ ជាពិសេស បច្ចេកវិទ្យាដែលឈានមុខ និងមានសក្តានុពលរបស់និស្សិតក្នុងវិស័យនេះក៏មាន ភាពធំធេងណាស់ដែរ។ អ្នកដែលបានបញ្ចប់ ការសិក្សាត្រូវបានគេលើកតម្កើង និងផ្តល់កម្រៃខ្ពស់ជាងអ្នកដែលមិនទាន់បាន បញ្ចប់ការសិក្សា។ ជាទូទៅ ការសម្លឹងមើលទៅលើអាជីព នេះគឺមានភាពប្រសើរខ្លាំងណាស់ ហើយតម្រូវការខាងវិស័យនេះ ក៏ចេះតែកើនឡើងឥតឈប់ឈរផងដែរ។

គោលបំណងវគ្គសិក្សា

វិស្វករស្ថាបត្យកម្មធ្វើការជាមួយស្ថាបត្យករដើម្បីបង្កើតប្រព័ន្ធរចនាសម្ព័ន្ធឬសេវាកម្មនៃអគារទំនើបនិងទាក់ទាញ។ វគ្គសិក្សានេះផ្តល់ឱ្យអ្នកដំណើរការនៅពីក្រោយការធ្វើឱ្យមានសុវត្ថិភាពនៅក្នុងអគារផ្តោតលើគំនិតរចនាដែលប្រកបដោយនិរន្តរភាព។ អ្នកនឹងត្រូវបានជំនាញក្នុងការធ្វើផែនការការរចនាការសាងសង់និងការនៃការកសាងការគ្រប់គ្រងបរិស្ថានសុវត្ថិភាពជីវិតឬកសាងប្រព័ន្ធតាមលំដាប់។ វគ្គសិក្សានេះរួមបញ្ចូលទាំងការសិក្សានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្រ្តស្ថាបត្យកម្មនិងការរចនានៃអគាររចនាទេសភាពនិងប្រកបដោយនិរន្តរភាពប្រព័ន្ធការកសាងរចនាសំណង់អគារនិងបច្ចេកវិទ្យាការកសាងសំណង់។ ក្នុងអំឡុងពេលនៃការពិតណាស់អ្នកនឹងធ្វើការនៅក្នុងវាលនៅលើបញ្ហាពិតប្រាកដនិងជាអ្នកសិក្សាគម្រោងហ្វឺកហ៊ើនមួយ។

Image
Image


ផែនការសិក្សាមេរបស់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្របច្ចេកវិទ្យាស្ថាបត្យកម្ម រយៈពេល ៤.៥ឆ្នាំ

 • គីមីវិទ្យា
 • ទស្សនៈវិជ្ជា
 • ភាសាអង់គ្លេសទូទៅ
 • រូបវិទ្យា
 • Engineering Drawing Description
 • មេកានិចសម្រាប់វិស្វកម្ម
 • គណិតវិទ្យាសម្រាប់វិស្វកម្ម
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះកុំព្យូទ័រ
 • បរិស្ថាន និងការសង្គ្រោះ
 • កាយសិក្សា
 • ទ្រឹស្តីស្ថាបត្យកម្ម
 • រោងជាងស្ថាបត្យកម្ម
 • ប្រវត្តិស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ
 • ប្រវត្តិសាស្រ្តស្ថាបត្យកម្មខ្មែរ
 • Sketching / Color
 • កុំព្យូទ័រក្រាហ្វិកឌីហ្សាញ
 • ទស្សនវិស័យ
 • Modelling Sculpture
 • ភាពរឹងមាំនៃសម្ភារៈ
 • សម្ភារៈសំណង់
 • ប្រវត្តិសាស្ត្រជនជាតិអឺរ៉ុប
 • សេចក្តីផ្តើមចំពោះជីវិតក្នុងទីក្រុង
 • Reinforce Concrete Design
 • Soil Mechanic
 • ជីវិតក្នុងទីក្រុង និង បរិស្ថាន
 • ការរចនាគេហដ្ឋាន
 • ការស្រាវជ្រាវប្រមូលទិន្នន័យ
 • ការអនុវត្តន៍វិជ្ជាជីវៈ
 • ការអភិរក្ស
 • ការរចនាទីធ្លា
 • Urban Planning
 • Urban Economics
 • ច្បាប់ និងវិន័យនៃការសាងសង់
 • និក្ខេបបទ

ឱកាសការងារ

និស្សិតនៃវិទ្យាស្ថាន NTTI បញ្ចប់ការសិក្សាដែលមានការអប់រំល្អ ទាំងចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន និងជំនាញវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីឱ្យក្លាយជាវិស្វករស៊ីវិលដែលមានគុណភាពខ្ពស់សម្រាប់តម្រូវការនៃសង្គម។