១.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសំរាប់និស្សិតថ្មី ចាប់ផ្តើមពីថៃ្ងនេះតទៅ...។ 

​​​​​​​​​​

សកម្មភាពកីឡា

កីឡា ជាចំណាប់អារម្មណ៍ដ៏ប្រណិតបំផុត ចំពាះយុវជននាពេលបច្ចុប្បន្ននិងអនាគត ដែលសកម្មភាពកីឡានេះ ត្រូវបានដាក់បញ្ចូលទៅក្នុងកម្មវិធីសិក្សា របស់វិទ្យាស្ថានគ្រប់ជំនាន់ និងគ្រប់ឆ្នាំសិក្សាទាំងអស់ ដើម្បីអោយកាយ សម្បទា រឹងមាំ និង សាមគ្គីភាព រវាងបុគ្គល និងបុគ្គល កើតឡើងដោយសារកីឡានេះ។

ជារៀងរាល់ឆ្នាំដោយការសហការគ្នារវាង ការិយាល័យសិក្សា និងការិយាល័យរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុរបស់វិទ្យាស្ថាន ជាតិបណ្តុះបណ្តាល ដំណើរការរៀបចំ និងចាត់ចែងកម្មវិធីប្រកួតកីឡាបាល់ទាត់ ជាប្រចាំឆ្នាំរវាង គរុនិស្សិត និងនិសត្សិ នៃវិទ្យាស្ថាន ដែលមានតំណាង និស្សិតប្រចាំថ្នាក់ នីមួយៗ ជ្រើសរើស កីឡាកររបស់ពួកគេ ដើម្បីបង្កើតក្រុម ប្រចាំថ្នាក់នីមួយៗ សម្រាប់ធ្វើការប្រកួត ជាមួយក្រុម ប្រចាំថ្នាក់ដទៃទៀត ក្នុងគោលដៅដណ្តើមយកជើងឯក ប្រចាំវិទ្យាស្ថាន ហើយក៏ដើម្បីចូលរួមប្រកួតជាមួយវិទ្យាស្ថាន ពហុបច្ចេកទេសកម្ពុជា នងិសាលាដុនបូស្កូផងដែរ ។ សកម្មភាពនេះ ផ្តល់ឱកាសដល់និស្សិត គរុនិស្សិត គ្រប់ជំនាន់ និងគ្រប់ឆ្នាំទាំងអស់ ក្នុងការចូលរួមប្រកួតប្រជែង មិនត្រឹមក្នុងគោលបំណងពង្រឹង សុខភាពរាងកាយដល់គរុនិស្សិត និងនិស្សិត ពិសេស ដើម្បីបង្កើន នូវចំណងសាមគ្គីភាពរវាង គរុនិស្សិត-និស្សិត និងគរុនិស្សិត-គរុនិស្សិត នៃវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានប្រសើរឡើង ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ: ០១២​​ ៥៦៧​​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទ: ០១៧​​ ៥៦៦ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ
sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ
rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ
sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ
dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ
p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ
inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ
chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ
somvandorn@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE