១.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសំរាប់និស្សិតថ្មី ចាប់ផ្តើមពីថៃ្ងនេះតទៅ...។ 

​​​​​​​​​​

វគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លី


វគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លី ( រយៈពេលសិក្សាចាប់ពី ២សប្តាហ៍ ដល់ ៦ខែ សិក្សាក្រៅម៉ោង)

ក្រៅពីផ្តល់ការបណ្តុះបណ្តាលវគ្គវែង វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស ក៏មានផ្តល់នូវវគ្គបណ្តុះបណ្តាលរយៈ ពេលខ្លីផងដែរ វគ្គសិក្សាខ្លីទាំងនេះ ផ្តល់នូវជំនាញបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ សម្រាប់តម្រូវតាមទីផ្សារពលកម្ម នាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ។ វគ្គសិក្សាខ្លីទាំងអស់នេះបង្កើតឡើង ដើម្បីជួយគាំទ្រដល់គោលនយោបាយ កាត់បន្ថយភាពក្រីក្រ របស់រាជ រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជា ដែលមានគោលដៅបណ្តុះបណ្តាលអ្នកជនបទក្រីក្រ អោយទទួលបាននូវសមត្ថភាព ចំណេះ និងជំនាញ ដើម្បីរកប្រាក់កម្រៃទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពួកគេ ។

មុខវិជ្ជានៃវគ្គសិក្សារយៈពេលខ្លីរួមមាន

- Pedagogic Improvement Courses

- កម្មវិធី Design ផ្នែកវិស្វកម្មអគ្គិសនី

- កម្មវិធី Design ផ្នែកព័ត៌មានវិទ្យា

- ជួសជុលគ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច

- កម្មវិធី Design ផ្នែកវិស្វកម្មសំណង់ស៊ីវិល

- បណ្តុះផ្សិត

- អ៊ុតសក់ និងធ្វើក្រចក

- ចិញ្ចឹមត្រី

- តម្លើងប្រពន្ធ័បំភ្លឺក្នុងអគារ

- តម្បាញ

- ជួសជុលសម្ភារៈអគ្គិសនី

- លេខាធិការ

- ជាងផ្សារ

- ជួសជុល និងថែរក្សាបរិក្ខារត្រជាក់

- ជួសជុលគ្រឿងឧបករណ៍អេឡិចត្រូនិច

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ: ០១២​​ ៥៦៧​​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទ: ០១៧​​ ៥៦៦ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ
sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ
rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ
sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ
dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ
p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ
inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ
chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ
somvandorn@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE