១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៩-២០២០ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់ សម្រាប់ឆ្នាំទី១ តែប៉ុណ្ណេះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៨ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩  និងលើកទី៣ ថ្ងៃទី២៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៩ ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៩ ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

បន្ទប់ពិសោធន៍វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច

បន្ទប់ពិសោធន៍វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិចមានឧបករណ៍ បរិក្ខារ និងសម្ភារៈថ្មី និងទំនើបៗជាច្រើន ដែលជាកន្លែងសម្រាប់តម្រូវឱ្យនិស្សិតអនុវត្តន៍ និងសិក្សា ស្រាវជ្រាវបន្ថែមលើការសិក្សាផ្នែកទ្រឹស្តី ក្នុងជំនាញអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិចគ្រប់កម្រិតទាំងអស់ ដើម្បីជាគ្រឹះក្នុងការកសាងជំនាញបច្ចេកទេសច្បាស់លាស់ ប្រកបដោយ សមត្ថភាព គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ ពិសេសវាជាឃ្លាំងមួយក្នុងការកសាងទំនុកចិត្តចំពោះនិស្សិត ដែលពួកគេត្រូវឃើញជាក់ច្បាស់នៅទីនេះ។

បន្ទប់ពិសោធន៍ជំនាញវិស្វកម្មអគ្គិសនីនិងអេឡិចត្រូនិចនេះត្រូវបានថែរក្សានិងរៀបចំកែលំអរពិសេសគ្រប់គ្រងដោយដេប៉ាតឺម៉ង់វិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE