និស្សិត(NTTI01) វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស​ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី​ ការប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិលេីកទី​០៧​ (Cambodia Robocon 2020)​

នាថ្ងៃសៅរ៍​ ០១រោច​ ខែអស្សុជ​ ឆ្នាំជូត​ ព.ស.២៥៦៤​ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី​ ០៣​ ខែតុលា​ ឆ្នាំ២០២០​ អបអរសាទរ ក្រុមរ៉ូបូតនិស្សិត(NTTI01) វិទ្យាស្ថានបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស​ បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធី​ ការប្រកួតប្រជែងរ៉ូបូតថ្នាក់ជាតិលេីកទី​០៧​ (Cambodia Robocon 2020)​ ទទួលបានជ័យលាភី​ ផ្នែកគំនិតច្នៃប្រឌិតរ៉ូបូត​។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE