កម្មវិធី ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សា និស្សិតវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច ដែលកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៣ នៃឆមាសទី១

នាថ្ងៃចន្ទ ៩កើត ខែផល្គុន ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣
ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០២ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២០
វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេសបានរៀបចំកម្មវិធី ចុះទស្សនកិច្ចសិក្សា ដោយដឹកនាំនិស្សិតវិស្វកម្មអគ្គិសនី និងអេឡិចត្រូនិច ដែលកំពុងសិក្សាឆ្នាំទី៣ នៃឆមាសទី១ ដើម្បីផ្សាភ្ជាប់ទ្រឹស្តី និងការមើលឃើញអំពីទិដ្ឋភាពនៃការអភិវឌ្ឍន៍វិស័យបច្ចេកទេស អំពីការផលិត និងបញ្ជូនថាមពលតង់ស្យុងខ្ពស់ និងមធ្យម របស់ថាមពលកកើតឡើងវិញ ដើរដោយកម្លាំងទឹក (Hydro Power Plant) វារីអគិ្គសនីតាតៃ ខេត្តកោះកុង៕

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE