ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទីស្នាក់ការគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា

តាកែវ»ថ្ងៃទី៨ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២០២ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNTTI បានអញ្ជើញចូលរួមជាកិត្តិយសក្នុងពិធីសម្ភោធដាក់ឲ្យប្រើប្រាស់ទីស្នាក់ការគណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ឃុំចារ ស្រុកព្រៃកប្បាស ខេត្តតាកែវ ក្រោយអធិបតីភាព ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភន័ សហប្រធានក្រុមការងារថ្នាក់កណ្តាលចុះជួយស្រុកព្រៃកប្បាស និងជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ សម្តេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោ ហ៊ុន សែន ប្រធានគណបក្សប្រជាជនកម្ពុជា ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE