និស្សិតNTTI ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ឈ្មោះ យ៉ាំ សុគន្ធ បានទទួលមេដាយប្រាក់ក្នុងការប្រឡងប្រកួតជំនាញថ្នាក់ជាតិលើកទី៧

នាព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៥កើត ខែបុស្ស ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស.២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី៣០ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩
និស្សិតNTTI ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា ឈ្មោះ យ៉ាំ សុគន្ធ បានទទួលមេដាយប្រាក់ក្នុងការប្រឡងប្រកួតជំនាញថ្នាក់ជាតិលើកទី៧ ជំនាញរចនាក្រាហ្វិច ជាប់ចំណាត់ថ្នាក់លេខ២ នឹងត្រូវត្រៀមប្រកួតបន្តនៅប្រទេសសឹង្ហបូរី សូមជូនពរប្អូន ទទួលបានជោគជ័យ!!!

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE