ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានផ្តល់បទបង្ហាញ

Beijing-ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ៩កើត ខែមិគសិរ ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៥ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានផ្តល់បទបង្ហាញលើចំណុចគោលដៅស្តីពី ការបណ្តុះនូវទេពកោសល្យអ្នកបច្ចេកទេសថ្មី សម្រាប់អនាគត ក្នុងពិធីសន្និសិទអន្តរជាតិការអប់រំវិជ្ជាជីវៈ និងការអភិវឌ្ឍន៍ការបណ្តុះបណ្តាលលើប្រធានបទ ការអភិវឌ្ឍន៍ប្រព័ន្ធអប់រំបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ សម្រាប់អនាគត នៅទីក្រុងBeijing ប្រទេសចិន៕

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE