និស្សិតNTTI បានចូលរួមប្រឡងប្រកួតប្រជែងជំនាញថ្នាក់ជាតិលេីកទី៧​ ឆ្នាំ២០១៩​ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ដល់ទី៨​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៩

និស្សិតវិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេ​ស​ ជំនាញក្រាហ្វិចឌីសាញ​ បានចូលរួមប្រឡងប្រកួតប្រជែងជំនាញថ្នាក់ជាតិលេីកទី៧​ ឆ្នាំ២០១៩​ ចាប់ពីថ្ងៃទី៤ដល់ទី៨​ ខែវិច្ឆិកា​ ឆ្នាំ២០១៩
រៀបចំឡេីងដោយក្រសួងការងារ​ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវ:។

ព្រឹកថ្ងៃចន្ទ ៨កើត ខែកត្តិក ឆ្នាំកុរ ឯកស័ក ព.ស ២៥៦៣ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៤ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៩ 

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE