ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti បានអញ្ជើញចូលរួម ពិធីសំណះសំណាលថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានTVET

នៅទីស្តីការMLVT ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti បានអញ្ជើញចូលរួម ពិធីសំណះសំណាលថ្នាក់ដឹកនាំ មន្រ្តីរាជការ បុគ្គលិកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានTVET ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់របស់ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ 
ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ ៕
នាថ្ងៃទី០៣ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩ វេលាម៉ោង ៨៖៣០នាទីព្រឹក

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE