ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti បានអញ្ជើញចូលរួម ពិធីសម្ភោធមជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកNtti បានអញ្ជើញចូលរួម ពិធីសម្ភោធមជ្ឈមណ្ឌល ស្រាវជ្រាវ និងអភិវឌ្ឍបច្ចេកវិទ្យា ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័ន រដ្ឋលេខាធិការប្រចាំការ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ នាថ្ងៃទី០២ ខែកញ្ញា ឆ្នាំ២០១៩វេលាម៉ោង ៨៖៣០នាទីព្រឹក នៅNpic។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE