​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានNTTI ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ បានអញ្ជើញចូលជួបសំដែងការគួរសម និងគោរពជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ជូនចំពោះឯកឧត្តម ប៉ុក ប៉ាន់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ

រសៀលថ្ងៃទី០៩ ខែមេសា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយកវិទ្យាស្ថានNTTI ព្រមទាំងថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការ សាស្រ្តាចារ្យ បានអញ្ជើញចូលជួបសំដែងការគួរសម និងគោរពជូនពរក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិ ជូនចំពោះឯកឧត្តម ប៉ុក ប៉ាន់ អនុរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការងារ និងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ និងលោកជំទាវ ព្រមទាំងក្រុមគ្រួសារ ទទួលបាននូវ សុភមង្គល សុខភាពល្អ កម្លាំងកាយពលមាំមួន និងជោគជ័យគ្រប់ភារកិច្ច។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE