​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយក NTTI បានជួបប្រជុំ និងពិភាក្សាជាមួយប្រតិភូនៃ Shanghai International Vocational Training & Development Center នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដឹកនាំដោយ លោកនាយក Gu Wei

កាលពីថ្ងៃ ច័ន្ទ ១៣រោច ខែមាឃ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័កព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី នាយក NTTI បានជួបប្រជុំ និងពិភាក្សាជាមួយប្រតិភូនៃ Shanghai International Vocational Training & Development Center នៃសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិន ដឹកនាំដោយ លោកនាយក Gu Wei ស្ដីពីកិច្ចសហប្រតិបត្តការលើកកំពស់គ្រូបច្ចេកទេស និងនិស្សិត តាមរយៈការបណ្តុះបណ្តាលក៏ដូចការធ្វើ Seminar លើជំនាញឯកទេស និងវប្បធម៌រវាងប្រទេសទាំងពីរ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE