​​​​​​​​​​

និស្សិតស្ថាបត្យកម្មឆ្នាំទី2 បានចុះសិក្សាផ្ទាល់ពីសំណង់នៅការដ្ឋាន និងសំណង់ផ្ទះខ្មែរ ក្រោយពីសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀន ដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែម

ថ្ងៃសុក្រ ៩ រោច ខែអស្សុជ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ពុទ្ធសករាជ ២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២ ខែវិច្ឆិកា ឆ្នាំ២០១៨ និស្សិតស្ថាបត្យកម្មឆ្នាំទី2 បានចុះសិក្សាផ្ទាល់ពីសំណង់នៅការដ្ឋាន និងសំណង់ផ្ទះខ្មែរ ក្រោយពីសិក្សាក្នុងថ្នាក់រៀន ដើម្បីពង្រីកចំណេះដឹងបន្ថែម

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: Mr.Meas Sarith
Mobile: 012 567 651
Email:
meas_sarith@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: Mr. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Mrs. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE