​​​​​​​​​​

ដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាគរុនិស្សិតបច្ចេកទេសកម្រិតឧត្តម និងមូលដ្ឋានជំនាន់ទី១៦ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨

នាព្រឹកថ្ងៃសុក្រ ០៣កើត ខែអស្សុជ សំរិទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ១២ ខែ តុលា ឆ្នាំ ២០១៨ វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស បានរៀបចំដំណើរការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាគរុនិស្សិតបច្ចេកទេសកម្រិតឧត្តម និងមូលដ្ឋានជំនាន់ទី១៦ សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៧-២០១៨។ សូមជូនពរប្អូនៗទទួលបានជោគជ័យគ្រប់ៗគ្នា។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE