​​​​​​​​​​

ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយ គរុនិស្សិតបច្ចេកទេសកម្រិតឧត្តម និងមូលដ្ឋាន ជំនាន់ទី១៦ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី

ថ្ងៃសុក្រ ០៧រោច ខែទុតិយាសាឍ ឆ្នាំច សំរឹទ្ធិស័ក ព.ស.២៥៦២ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី ០៣ ខែសីហា ឆ្នាំ២០១៨
    ពិធីជួបសំណេះសំណាលជាមួយ គរុនិស្សិតបច្ចេកទេសកម្រិតឧត្តម និងមូលដ្ឋាន ជំនាន់ទី១៦ ក្រោយបញ្ចប់កម្មសិក្សាគរុកោសល្យ ក្រោមអធិបតីភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោក សុទ្ធី  ។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE