​​​​​​​​​​

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោកសុទ្ធី នាយកNTTI បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការ

ឯកឧត្តមបណ្ឌិត យ៉ោកសុទ្ធី នាយកNTTI បានចូលរួមក្នុងកម្មវិធីសំណេះសំណាលជាមួយមន្រ្តីរាជការ លោកគ្រូ អ្នកគ្រូ ក្រោមអធិបតីភាពដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តមបណ្ឌិត ពេជ សោភ័នរដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈ 
នៅមន្ទីរការងារនិងបណ្តុះបណ្តាលវិជ្ជាជីវៈខេត្តកំពង់ចាម 
នាថ្ងៃ្ងអង្គារ ៧កើត ខែមាឃ ឆ្នាំរការ នព្វស័ក.ព.ស ២៥៦១ ត្រូវនឹងថ្ងៃទី២៣ខែមករា ឆ្នាំ២០១៨ ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE