​​​​​​​​​​

ឋកថា ស្តីពី គោលនយោបាយ រចនាសម្ព័ន្ធ និងច្បាប់បទដ្ឋាននានា

ព្រឹកថ្ងៃអង្គារ 15រោច ខែបុស្ស ឆ្នាំរកា នព្វស័ក ព.ស.2561 ត្រូវនឹងថ្ងៃទី16 ខែមករា ឆ្នាំ2018

វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបច្ចេកទេស បានរៀបចំកម្មវិធីបាឋកថា ស្តីពី គោលនយោបាយ រចនាសម្ព័ន្ធ និងច្បាប់បទដ្ឋាននានា នៃការងារសាងសង់នៅកម្ពុជានាពេលបច្ចុប្បន្ន និងអនាគត ក្រោមអធិបតីយភាពឯកឧត្តមបណ្ឌិត ប៉ែន សុផល រដ្ឋលេខាធិការ ក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់ តំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់ឯកឧត្តម ជា សុផារ៉ា ទេសរដ្ឋមន្រ្តី រដ្ឋមន្រ្តីក្រសួងរៀបចំដែនដី នគរូបនីយកម្ម និងសំណង់។

Director of NTTI
Name: H.E. Yok Sothy, Ph.D.
Mobile: 012 667 753
Email: yok.sothy@ntti.edu.kh

Deputy Director of Admin and Finance
Name: H.E. Chhar Khemarin
Mobile: 012 300 060
Email:
khemrin@ntti.edu.kh

Deputy Director of Education
Name: H.E. Mom Somach
Mobile: 012 772 828
Email:
mom_somach@yahoo.com

Deputy Director of Academic Affair
Name: Her Excellency. Hem Sokchan
Mobile: 012 859 901
Email:
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE