១.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសំរាប់និស្សិតថ្មី ចាប់ផ្តើមពីថៃ្ងនេះតទៅ...។ 

​​​​​​​​​​

វិស្វកម្មអគ្គិសនី

២ ឆ្នាំ កន្លះ (សិក្សាពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង ចំនួន ១២ ក្រឌីត)

មុខវិជ្ជាសិក្សា

 • គណិតវិទ្យាសម្រាប់វិស្វកម្ម
 • រង្វាស់វិស្វកម្ម
 • បង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
 • ថាមពលបង្កើតជាថ្មី
 • Logic and Sequential
 • សៀគ្វីអគ្គិសនី
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស
 • Analog and Digital Filter
 • Micro Processor
 • ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម
 • អេឡិចត្រូនិច
 • ថាមពលអេឡិចត្រូនិច
 • មេកានិចអគ្គិសនី
 • Electrical Mechanic
 • ប្រសិទ្ធិភាពប្រព័ន្ធបំភ្លឺ និងប្រព័ន្ធបំភ្លឺដោយថ្ងៃ
 • វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី
 • Electromagnetic Fiend and Wave
 • Driver
 • ការការពារប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនី
 • សុវត្ថិភាពវិស្វកម្ម
 • ប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពល
 • Transmission Line
 • ខ្សែចម្លង
 • អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ជនបទ និងតំបន់ដាច់ស្រយាល
 • វិភាគប្រព័ន្ធថាមពល និងការរចនា
 • សេដ្ឋកិច្ចក្នុងថាមពលសម្រាប់អគារខ្ពស់ៗ និងអគារមធ្យម
 • High Rise Building
 • រោងជាងសិក្សាអំពីបញ្ហា
 • ទំនាក់ទំនងថាមពល
 • ប្រព័ន្ធវិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍
 • សារណាបញ្ចប់ការសិក្សា

ឱកាសការងារ

និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅ NTTI មានការអប់រំយ៉ាងល្អទាំងផ្នែកចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន និងអាជីព ដើម្បីក្លាយជាវិស្វករ សំណង់ស៊ីវិល ដ៏មានគុណភាព និងភាពប៉ិនប្រសប់សម្រាប់តម្រូវការសង្គម ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ: ០១២​​ ៥៦៧​​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទ: ០១៧​​ ៥៦៦ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ
sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ
rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ
sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ
dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ
p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ
inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ
chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ
somvandorn@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE