១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៨-២០១៩ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់  បញ្ចុះតម្លៃ៣០% សម្រាប់និស្សិតនារីរយ​ៈពេល៤ឆ្នាំកន្លះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨   ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨  ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

វិស្វកម្មអគ្គិសនី

២ ឆ្នាំ កន្លះ (សិក្សាពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង ចំនួន ១២ ក្រឌីត)

មុខវិជ្ជាសិក្សា

 • គណិតវិទ្យាសម្រាប់វិស្វកម្ម
 • រង្វាស់វិស្វកម្ម
 • បង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
 • ថាមពលបង្កើតជាថ្មី
 • Logic and Sequential
 • សៀគ្វីអគ្គិសនី
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស
 • Analog and Digital Filter
 • Micro Processor
 • ឧបករណ៍ឧស្សាហកម្ម
 • អេឡិចត្រូនិច
 • ថាមពលអេឡិចត្រូនិច
 • មេកានិចអគ្គិសនី
 • Electrical Mechanic
 • ប្រសិទ្ធិភាពប្រព័ន្ធបំភ្លឺ និងប្រព័ន្ធបំភ្លឺដោយថ្ងៃ
 • វិភាគសៀគ្វីអគ្គិសនី
 • Electromagnetic Fiend and Wave
 • Driver
 • ការការពារប្រព័ន្ធថាមពលអគ្គិសនី
 • សុវត្ថិភាពវិស្វកម្ម
 • ប្រព័ន្ធចែកចាយថាមពល
 • Transmission Line
 • ខ្សែចម្លង
 • អគ្គិសនីក្នុងតំបន់ជនបទ និងតំបន់ដាច់ស្រយាល
 • វិភាគប្រព័ន្ធថាមពល និងការរចនា
 • សេដ្ឋកិច្ចក្នុងថាមពលសម្រាប់អគារខ្ពស់ៗ និងអគារមធ្យម
 • High Rise Building
 • រោងជាងសិក្សាអំពីបញ្ហា
 • ទំនាក់ទំនងថាមពល
 • ប្រព័ន្ធវិស្វកម្មទូរគមនាគមន៍
 • សារណាបញ្ចប់ការសិក្សា

ឱកាសការងារ

និស្សិតដែលបញ្ចប់ការសិក្សានៅ NTTI មានការអប់រំយ៉ាងល្អទាំងផ្នែកចំណេះដឹងមូលដ្ឋាន និងអាជីព ដើម្បីក្លាយជាវិស្វករ សំណង់ស៊ីវិល ដ៏មានគុណភាព និងភាពប៉ិនប្រសប់សម្រាប់តម្រូវការសង្គម ។

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៥៦៧​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ លោក ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE