១.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសំរាប់និស្សិតថ្មី ចាប់ផ្តើមពីថៃ្ងនេះតទៅ...។ 

​​​​​​​​​​

ថ្នាក់ជាន់ខ្ពស់បច្ចេកទេសម៉ាស៊ីនត្រជាក់

រយៈពេល ២ ឆ្នាំ សិក្សាពេញម៉ោង និងក្រៅម៉ោង

ស្តង់ដារនៃការរស់នៅរបស់ប្រជាជននៅក្នុងទីក្រុងសព្វថ្ងៃមានការកើនឡើង ដូច្នេះយើងសង្កេតឃើញថា តម្រូវការ ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ក្នុងផ្ទះ រថយន្ត និង ទូទឹកកក សម្រាប់រក្សាម្ហូបអាហារប្រចាំថ្ងៃ ក៏មានការកើនឡើងដែរ ហេតុដូចនេះ សេវាកម្មជួសជុល និងថែ រក្សាបរិក្ខារត្រជាក់ត្រូវបានដំណើរការឡើង ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ទីផ្សារការងារជួសជុល និង ថែរក្សាឧបករណ៍ទាំងអស់នោះ។

ក្រោយពីបញ្ចប់វគ្គបណ្តុះបណ្តាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងផ្នែកសេវាកម្មជួសជុលបរិក្ខារត្រជាក់ និស្សិតនឹងមានសមត្ថភាព ៖

 • ប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ច្បាស់លាស់ដើម្បីជួសជុល តម្លើង និងរក្សាគ្រឿងបរិក្ខារត្រជាក់
 • តម្លើង រក្សា និងជួសជុលម៉ូទ័រ Compressor Condenser Evaporator
 • រចនាប្រព័ន្ធភ្លើងបំភ្លឺក្នុងអគារ
 • តម្លើង ជួសជុល និងរក្សាប្រព័ន្ធម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • វិភាគ និងវាយតម្លៃដំណោះស្រាយបញ្ហា
 • រៀបចំ និងតម្លើងបន្ទប់ត្រជាក់
 • តម្លើង ជួសជុល និងថែរក្សាប្រព័ន្ធបន្ទប់ត្រជាក់
 • ប៉ាន់ប្រមាណតម្រូវការថាមពលអគ្គិសនីក្នុងអគារ
 • តម្លើង ជួសជុល និងថែរក្សាម៉ាស៊ីនត្រជាក់រថយន្ត
 • តម្លើង ជួសជុល និងថែរក្សាប្រព័ន្ធទឹកត្រជាក់
 • តម្លើង ជួសជុល និងថែរក្សាម៉ាស៊ីនត្រជាក់

មុខវិជ្ជាសិក្សា

 • គណិតវិទ្យា
 • គំនូបច្ចេកទេស
 • ភាសាអង់គ្លេសបច្ចេកទេស
 • Electro Technique
 • មូលដ្ឋានគ្រក៉ឹះព្យូំទ័រ
 • មេកានិចបច្ចេកទេស
 • មូលដ្ឋានគ្រឹះអេឡិចត្រូនិច
 • Hydraulic and Pneumatic
 • ជួសជុល និង ថែរក្សាទូទឹកកក
 • សំណង់បន្ទប់ត្រជាក់
 • ពាណិជ្ជកម្ម និង ឧស្សាហកម្ម ACR
 • Atomization devices of ACR
 • Thermal of Air conditioning and Refrigerator
 • សហគ្រិនភាព
 • Interpreting plan of Air-Con
 • ជួសជុល និងថែរក្សាម៉ាស៊ីនត្រជាក់
 • Window room Air-con services and Maintenance
 • Split room Air-con services and Maintenance
 • Automotive room Air-con services and Maintenance
 • រោងជាង
 • និក្ខេបបទ + ការហាត់ការងារ + ប្រឡងបញ្ចប់

មុខវិជ្ជាសិក្សា

 • បង្កើតអាជីវកម្ម ជួសជុល និង ថែរក្សាគ្រឿងបរិក្ខារត្រជាក់
 • បន្តការសិក្សាឆ្នាំទី ៣ កម្រិតបរិញ្ញាបត្រនៅ វិទ្យាស្ថានក្នុង មុខវិជ្ជាដូចគ្នា និង នៅតាមគ្រឹះស្ថានសិក្សាដ៏ទៃ
 • ធ្វីការតាមបណ្តាក្រុមហ៊នុឯកជន ស្ថាប័នរដ្ឋ អង្គការ រោងចក្រ សហគ្រាស និង កន្លែងដទៃ ផ្សេងៗទៀត ដែលត្រូវការ
 • ប្រឡងចូលសិក្សាវគ្គបណ្តុះបណ្តាលគ្រូបេច្ចកទេសកម្រិតមូលដ្ឋាន នៅវិទ្យាស្ថាន (ចូលក្របខ័ណ្ឌរដ្ឋ)
 • មានសិទ្ធិប្រឡង ចូលធ្វើជាមន្ត្រីរាជការ ក្នុងផ្នែកដែលពាក់ព័ន្ធនឹង ជំនាញអគ្គិសនីដូចជា ក្រសួងឧស្សាហកម្ម អគ្គិសនីកម្ពុជា

នាយកវិទ្យាស្ថាន
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៦៦៧ ៧៥៣
អ៊ីម៉ែលៈ yok.sothy@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ឆ ខេមរិន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៣០០ ០៦០
អ៊ីម៉ែលៈ
khemrin@ntti.edu.kh

នាយករងអប់រំ
ឈ្មោះ ឯកឧត្តម ម៉ុម សូម៉ាច
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៧៧២ ៨២៨
អ៊ីម៉ែលៈ
mom_somach@yahoo.com

នាយិការងសិក្សា
ឈ្មោះ លោកជំទាវ ហែម សុខច័ន្ទ
ទូរស័ព្ទៈ ០១២ ៨៥៩ ៩០១
អ៊ីម៉ែលៈ
sokchan@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ: ០១២​​ ៥៦៧​​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ
meas_sarith@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទ: ០១៧​​ ៥៦៦ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ
sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ
rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ
sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ
dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ
p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ
inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់
ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ
chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក
ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ
somvandorn@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE