១.វគ្គសិក្សាឆ្នាំថ្មី ២០១៨-២០១៩ សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្ររង ជំនាញព័ត៌មានវិទ្យា បញ្ចុះតម្លៃ៥០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់ដំបូង និង៤០% សម្រាប់និស្សិតដែលបានចុះឈ្មោះចំនួន១០នាក់បន្ទាប់  បញ្ចុះតម្លៃ៣០% សម្រាប់និស្សិតនារីរយ​ៈពេល៤ឆ្នាំកន្លះ។ ២.ការជ្រើសរើស និងទទួលពាក្សសុំចូលរៀនសម្រាប់និស្សិតថ្មី  ឆ្នាំទី១ លើកទី១ ចូលរៀនថ្ងៃទី០៥ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨  លើកទី២ ថ្ងៃទី១៩ ខែវិច្ឋិកា ឆ្នាំ២០១៨   ៣. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី II, III, IV  ចូលរៀនថ្ងៃទី១៦ ខែតុលា ឆ្នាំ២០១៨  ៤. សម្រាប់និស្សិតឆ្នាំទី III, Master+ត្រៀម ចូលរៀនថ្ងៃទី០៣ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨  ៥.អបអរសាទរពិធីទទួលវិញ្ញាបនបត្របញ្ជាក់ពីប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងគុណភាពតាមស្តង់ដាអន្តរជាតិISO 9001:2015 ដល់វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្តុះបណ្តាលបចេ្ចកទេស។

​​​​​​​​​​

ទំនាក់ទំនង

វិទ្យាស្ថានជាតិបណ្ដុះបណ្ដាលបច្ចេកទេស

អាសយដ្ឋាន: មហាវិថី សហព័ន្ធរុស្ស៊ី សង្កាត់ទឹកថ្លា ខណ្ឌសែនសុខ រាជធានីភ្នំពេញ កម្ពុជា

លេខទូរស័ព្ទ: (855) 23 883 039

លេខទូរសារ: (855) 23 883 039

អ៊ីម៉ែល: info@ntti.edu.kh

ទំនាក់ទំនង

នាយក

ឈ្មោះ: ឯកឧត្តម យ៉ោក សុទ្ធី
លេខទូរស័ព្ទ: 012 667 753
អ៊ីម៉ែល: sothy.yok@ntti.edu.kh

នាយករងរដ្ឋបាល និងហិរញ្ញវត្ថុ

ឈ្មោះ: លោក ឆ ខេមរិន្ទ
លេខទូរសារ: 012 300 060
អ៊ីម៉ែល: khemrin2010@yahoo.com

នាយករងអប់រំ

ឈ្មោះ: លោក ម៉ុម សូម៉ាច
លេខទូរស័ព្ទ: 012 772 828
អ៊ីម៉ែល: mom_somach@yahoo.com

នាយករងសិក្សា

ឈ្មោះ: លោកស្រី ហែម សុខច័ន្ទ
លេខទូរស័ព្ទ: 012 859 901
អ៊ីម៉ែល: sokchan48@yahoo.com

ប្រធានផ្នែក

ឈ្មោះ លោក មាស សារិទ្ធ
ទូរស័ព្ទ: ០១២​​ ៥៦៧​​ ៦៥១
អ៊ីម៉ែលៈ meas_sarith@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ លោក ទុន សោភ័ន
ទូរស័ព្ទ: ០១៧​​ ៥៦៦ ៩៧៧
អ៊ីម៉ែលៈ sorphorntun@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ លោក ឯក ផាន់ណារ៉ាន់
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩៥៧ ៦៨៤
អ៊ីម៉ែលៈ rann@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក

ឈ្មោះ លោក សុខ សាកូរា
ទូរស័ព្ទ: ​​​​​​ ០៧៨ ៩២៧ ៨១០
អ៊ីម៉ែលៈ sakora@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក

ឈ្មោះ លោក ឌី ឡុង
ទូរស័ព្ទ: ០១១ ៦៦៦ ២២៦
អ៊ីម៉ែលៈ dylong@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ លោក ប្រាក់ សំអុល
ទូរស័ព្ទ: ០៩៧៧ ​ ៦១០ ៨៣១
អ៊ីម៉ែលៈ p.samol@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ លោក ម៉ន អ៊ីន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៩២០ ៥៦៥
អ៊ីម៉ែលៈ inn@ntti.edu.kh

ប្រធានដេប៉ាតឺម៉ង់

ឈ្មោះ លោក សេក ច័ន្ទជាលី
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៦៧៦​ ៧៩២
អ៊ីម៉ែលៈ chealy@ntti.edu.kh

ប្រធានផ្នែក

ឈ្មោះ លោក សោម វ៉ាន់ដន
ទូរស័ព្ទ: ០១២ ៣០៩​ ៥៥៦
អ៊ីម៉ែលៈ chealy@ntti.edu.kh

FIND US ON FACEBOOK

LANGUAGE